Chat Facebook

So sánh sản phẩm

 
 Hotline : 024.6674.9109 - 0915.441.409
 Email: vinacds.jsc@gmail.com 
 Email: thanhbinh.doan@vinacds.vn

DAIKIN

Lọc

Khoảng giá

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU FBA140BVMA/RZF140CVM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU …

  Giá: 47.100.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU FBA140BVMA/RZF140CVM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 3 Pha FBA140BVMA/RZF140CYM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 3 Pha …

  Giá: 49.800.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 50.000BTU 3 Pha FBA140BVMA/RZF140CYM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 3 pha FBA125BVMA/RZF125CYM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 3 pha …

  Giá: 45.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU 3 pha FBA125BVMA/RZF125CYM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU FBA125BVMA/RZF125CVM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU …

  Giá: 43.200.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 45.000BTU FBA125BVMA/RZF125CVM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 3 pha FBA100BVMA/RZF100CYM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 3 pha …

  Giá: 42.000.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU 3 pha FBA100BVMA/RZF100CYM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU FBA100BVMA/RZF100CVM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU …

  Giá: 39.700.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 34.000BTU FBA100BVMA/RZF100CVM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 3 pha FBA71BVMA/RZF71CYM

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 3 pha …

  Giá: 35.100.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU 3 pha FBA71BVMA/RZF71CYM

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU FBA71BVMA/RZF71CV2V

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU …

  Giá: 33.300.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 24.000BTU FBA71BVMA/RZF71CV2V

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU FBA50BVMA/RZF50CV2V

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU …

  Giá: 25.800.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 18.000BTU FBA50BVMA/RZF50CV2V

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

 • Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 21.000BTU FBA60BVMA/RZF60CV2V

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 21.000BTU …

  Giá: 32.100.000 đ

  Điều hòa nối ống gió Daikin inverter 21.000BTU FBA60BVMA/RZF60CV2V

   
   

  Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC1E63)

  Giá điều khiển từ xa (BRC4C66) = GNY + 800k
   

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang